Trekkies.dk (Tilbage til forsiden)


Tilbage til forsidenForeningen TV-serier Kalender Biograffilm Universet Download Billeder Diverse Presse DM i Star Trek Butikken

Subspace på dansk eller English?


Diskussionen omkring brugen af oversættelse af Star Trek-fagudtryk i foreningens materiale dukker med jævne mellemrum op - senest på debatlisten i april måned 2002. Bestyrelsen vil derfor med denne artikel give sin mening til kende omkring dette spørgsmål:

Foreningen trekkies.dk er en dansk forening, og bør derfor som udgangspunkt benytte danske udtryk, bøjningsformer og retstavning i sine publikationer. Dette indebærer, at visse Star Trek-fagudtryk vil blive oversat til dansk i foreningens materiale, f.eks. "conduit" som på dansk hedder "ledningsnet", eller "tricorder" som vi på dansk har valgt at kalde "håndterminal".

Valget af danske udtryk for engelske fagudtryk varetages af Subspace redaktøren og oversætter/korrekturlæser i fællesskab, og der vil under normale omstændigheder ikke blive grebet ind fra bestyrelsens side. Subspace har en ansvarshavende redaktør, og det er denne person der står for indholdet og formatet på bladet.

Det er bestyrelsens holdning at så meget som muligt skal overlades til de enkelte ledere af de forskellige udvalg (den medieansvarlige, når det drejer sig om Subspace og hjemmesiden), og bestyrelsen udstikker kun de overordnede retningslinier for de forskellige udvalg.

En af disse retningslinier siger at sproget i foreningens publikationer skal holdes på dansk, så vidt det er muligt. Dette betyder ikke at alt skal oversættes - der er enkelte udtryk det har været umuligt at oversætte tilfredsstillende, men hvor det er muligt at finde en korrekt dansk betegnelse, så bør denne bruges.

Enkelte personer vil være utilfredse med denne holdning, men det vil være umuligt at behage alle på én gang. I den seneste diskussion på debatlisten var der et klart flertal af dem der udtalte sig, der talte for at vi skulle fortsætte som vi hidtil har gjort, og denne holdning kan bestyrelsen kun støtte.
Dato: 21-07-2002

Af: Trekkies.dk


trekkies.dk
Postbox 851
2400 København NV

Flere kontaktoplysninger.

Fuglesang & Co


© copyright trekkies.dk 1996-2014 • Hostet af A-Data A/S